Provozní podmínky

Objednávka / předběžná rezervace

Do objednávky prosím uvádějte:

 • Jméno a příjmení

 • Adresu

 • Telefonní kontakt

 • Termín pobytu

 • Počet dospělých osob a počet dětí do 18 let

 

Rezervace a záloha

Pro závaznou rezervaci termínu požadujeme zálohu ve výši 30% z celkové ceny za pobyt.

Záloha bude při doplatku odečtena z celkové ceny za pobyt.

Pokud zálohu neobdržíme do termínu, který Vám zašleme, ponecháváme termín volný.

 

Způsob zaplacení zálohy:

 

 • Převodem na účet:

Číslo účtu: 631845851

Kód banky: 0100

Variabilní symbol: Datum nástupu na pobyt

 

Stornovací podmínky

Zákazník má právo od objednávky odstoupit (e-mailem nebo písemně) bez storno poplatků nejpozději 30 dnů před objednaným termínem nástupu. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení (e-mailu nebo písemného dokladu) o zrušení objednávky ubytovateli.

V případě odstoupení od smlouvy doručeného pronajímateli méně než 30 dní před datem počátku nájemního vztahu je povinen nájemce uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 30% z výše nájemného (= výše zálohy).

 

Pojištění pobytů:

Objednaný pobyt využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme.

Doporučujeme Vám před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

 

Ubytovací řád

 • V celém objektu platí přísný zákaz kouření.

 • Týdenní pobyty začínají převzetím objektu v den nástupu mezi 15.-16. hodinou a končí posledním dnem pobytu kolem 9 hodin. Zkrácené pobyty začínají i končí dle individuální domluvy.

 • Doplatek za pobyt uhradíte v průběhu pobytu převodem peněz na účet majitele chalupy.

 • Všechny závady a nedostatky hlaste neprodleně majiteli.

 • V chalupě je zakázáno stěhovat nábytek a taktéž jej vynášet a používat ve venkovních prostorách.

 • Ubytovaní hosté před odjezdem provedou základní úklid chalupy a svléknou povlečení, které ponechají v pokoji.

 • Ve venkovních prostorách chalupy platí dodržování nočního klidu od 22 hodin.

 • Prosíme, aby majitelé pejsků či kočiček nechali své čtyřnohé kamarády doma. Ubytování s domácím zvířetem není povoleno.

 • Prosíme naše klienty, aby si přivezli vhodnou obuv na přezouvání, protože v celém objektu jsou koberce.

 • V případě nedodržování ubytovacího řádu je majitel oprávněn ukončit Váš pobyt bez nároku na vrácení peněz za pobyt.